27/10/2021 - Amateurtuinen in Alkmaar = Immaterieel Erfgoed

Amateurtuinen in Alkmaar is opgenomen in het Netwerk Immaterieel Erfgoed Nederland. 

 Met de aanmelding erkennen ze dat zij deze cultuuruiting als immaterieel erfgoed zien. Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland heeft bevestigd dat Amateurtuinen in Alkmaar aan de criteria voor immaterieel erfgoed voldoet zoals gesteld in het UNESCO Verdrag inzake de bescherming van immaterieel cultureel erfgoed, en heeft de aanmelding zichtbaar gemaakt op: https://www.immaterieelerfgoed.nl/nl/amateurtuinen-in-alkmaar.

Diepgeworteld in Alkmaars verleden, divers, lokaal, duurzaam en met oog voor de toekomst.
Amateurtuinen is onlosmakelijk onderdeel van de identiteit van de stad Alkmaar.
Met groot enthousiasme is door de verenigingen dan ook gereageerd op de bijschrijving van Amateurtuinen in Alkmaar in het Netwerk Immaterieel erfgoed.
In tegenstelling tot de meeste vormen van erfgoed is immaterieel erfgoed niet behoudend maar benadrukt juist het dynamische karakter van het amateurtuinen en dat sluit goed aan bij de ambitie zoals uitgesproken in de nota Biospots