ATV Koedijk (Nauertogt)

ATV Koedijk heeft twee complexen, een aan de Gaffelstraat en een aan de Achtergraft, hoek Nouwertocht, in Koedijk.
Beide complezen zijn kleinschalig, ongeveer 45 tot 50 tuinen per compex. Voor meer informatie over beide complexen kunt u de site van de vereniging raadplegen en wel onder www.atvkoedijk.nl. Hier vindt u alle relevante informatie.