www.avvn.nl Alle informatie over het Algemeen Verbond van Volkstuindersverenigingen in Nederland vindt u hier.
http://www.earth-matters.nl/7/8340/duurzaam-20/netwerk-eetbaar-nederland-van-start.html Eetbaar Nederland

een platform in ontwikkeling om Nederland eetbaarder te maken. Eetbaar Nederland gelooft in toegang tot lokaal, gezond en vers voedsel voor iedereen. Voedsel wat met respect voor de mens en de aarde is gegroeid.

www.groeninfo.com Een site waarop u ontzettend veel groen-informatie kunt vinden.
www.rbvv.nl De site van de Rotterdamse Bond van Volkstuinders.
www.bondvanvolkstuinders.nl De Amsterdamse Bond van Volkstuinders geeft u informatie op deze site.
www.dekleineaarde.nl Het informatie en demonstratiecentrum op het gebied van natuurvriendelijk tuinieren en duurzaam bouwen.
www.velt.be Informatie over ecologische leef en teeltwijze.
opentuinen.pagina.nl Een overzicht van andere interessante links
biologische-teelt.pagina.nl Een overzicht van andere interessante links
velt noordholland Informatie over ecologisch leven en tuinieren.Velt heeft in Noord-Holland een afdeling: Velt Ecotuinieren Alkmaar”