Het bestuur van de Federatie van Amateurtuinders Verenigingen Alkmaar e.o. (FATV) bestaat uit vertegenwoordigers van de aangesloten tuinverenigingen. Uit hun midden wordt het dagelijks bestuur gekozen: voorzitter, penningmeester en secretaris. Het bestuur komt tweemaal per jaar of zoveel vaker als nodig bijeen om zaken te bespreken. die het recreatief tuinieren in het algemeen betreffen en te bespreken of en welke activiteiten gezamenlijk worden georganiseerd.

Met het oog op ontwikkelingen in de gemeente Alkmaar heeft het bestuur het nodig geacht een beleidsplan te ontwikkelen. De belangrijkste beleidspunten zijn:

  • een multifunctioneler gebruik van de complexen, in de vorm van dagrecreatie, combinatietuinen en siertuinen naast utiliteitstuinen;
  • een meer ecologische inrichting;
  • het handhaven van het huidige areaal recreatietuinen in de groenstructuur.
  • het bevorderen van recre-actief tuinieren.

Bestuurssamenstelling

 Vacant, voorzitter van de FATV  Dhr. G.G.M. Schaap, secretaris van de FATV  Dhr. M. Brünger, penningmeester van de FATV
Voorzitter Dhr. M. Brünger
A.J. Snijders Secretaris Penningmeester

 U kunt de voorzitter van de Federatie bereiken onder tel. nr. : 06 24259253

Wat kost een tuin?

Er zijn in het algemeen tuinen te huur van 100 tot 200 m2.
De huur per jaar is vanaf 36 eurocent per vierkante meter, daarnaast betaalt u het verenigingslidmaatschap, borg en soms sleutelgeld. Dit verschilt per vereniging .

  • Staat er een kas of tuinhuisje op de tuin van uw keuze, dan kunt u dit overnemen van de vorige eigenaar of van de vereniging. Overige kosten zijn afhankelijk van wat u op uw tuin wilt.